ENGLISH | BAHASA
Malaysian Rubber Export Promotion Council - MREPC

Mengenai Industri

Pengeluaran, Penggunaan dan Dagangan Getah Dunia


Pengeluaran

  • Pengeluaran getah dunia berkembang pada kadar purata pertumbuhan tahunan 2.7% kepada 28.4 juta tan pada tahun 2017 daripada 23.7 juta tan pada tahun 2010.
  • Getah asli (NR) menyumbang sebanyak 13.4 juta tan atau 47% kepada pengeluaran getah dunia pada tahun 2017.
  • Getah sintetik (SR) menyumbang 53% kepada pengeluaran getah dunia  pada tahun 2017 dengan 15.1 juta tan.

 

Penggunaan

  • Penggunaan getah dunia meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan 2.7% kepada 28.3 juta tan pada tahun 2017 berbanding 27.5 juta tan pada tahun 2016.
  • Jumlah penggunaan NR pada tahun 2017 sebanyak 13.1 juta tan, meningkat 4.0% berbanding tahun sebelumnya.
  • Jumlah penggunaan SR sebanyak 15.2 juta tan pada tahun 2017, meningkat 1.6% dari tahun 2016.
  • China, Amerika Syarikat, India, Jepun, Thailand, Brazil, Indonesia, Malaysia, Jerman dan Rusia merupakan 10 negara pengguna getah terbesar dunia pada tahun 2017.

 

Dagangan

  • Import getah meningkat 8.6% daripada 21.2 juta tan pada tahun 2016 kepada 23.0 juta tan pada tahun 2017
  • Eksport getah dunia meningkat kepada 21.9 juta tan pada tahun 2017, iaitu pertumbuhan 10.0% daripada 19.9 juta tan pada tahun 2016.

Carta 1: Pengeluaran dan Penggunaan Getah Dunia, 2010 – 2017
(ribu tan)

World Production, Consumption and Trade of Rubber

 


Carta 2: Dagangan Getah Dunia, 2010 – 2017
(ribu tan)

World Production, Consumption and Trade of Rubber