ENGLISH | BAHASA
Malaysian Rubber Export Promotion Council - MREPC

Mengenai Industri

Pengeluaran, Penggunaan dan Dagangan Getah Dunia


Pengeluaran

  • Pengeluaran getah dunia berkembang 2.0% kepada 29.1 juta tan pada tahun 2018 berbanding 28.6 juta tan pada tahun 2017.
  • Nisbah pengeluaran getah asli (NR) dan getah sintetik (SR) pada tahun 2018 adalah 48:52 . Malaysia menduduki tempat keenam dalam senarai negara pengeluar terbesar getah dunia.

 

Penggunaan

  • Penggunaan getah dunia meningkat 1.9% kepada 29.2 juta tan pada tahun 2018 daripada 28.4 juta tan pada tahun 2017.
  • Nisbah penggunaan NR dan SR pada tahun 2018 adalah 47:53. China, India, Amerika Syarikat, Jepun, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brazil, Vietnam dan Jerman merupakan 10 negara pengguna getah terbesar dunia pada tahun 2018.

 

Dagangan

  • Import getah meningkat 0.4% kepada 23.0 juta tan pada tahun 2018 daripada 22.9 juta tan pada tahun 2017 manakala eksport getah dunia kekal pada 22.0 juta tan pada tahun 2018.

Carta 1: Pengeluaran dan Penggunaan Getah Dunia, 2011 – 2018
(juta tan)

World Production, Consumption and Trade of Rubber

 


Carta 2: Dagangan Getah Dunia, 2011 – 2018
(juta tan)

World Production, Consumption and Trade of Rubber