PENDAFTARAN HANYA DIBUKA UNTUK PENGILANG DAN PENGEKSPORT PRODUK GETAH MALAYSIA SAHAJA.
Langkah 1

Sila pilih seminar

Rubber 101 Practical (4-Days Programme)
Langkah 2

Butiran Syarikat

* Semua ruang perlu diisi
Lankah 3
Tiada yuran penyertaan dikenakan
Yuran penyertaan : RM 400.00 setiap perserta.
Bayaran secara tunai semasa pendaftaran
Melalui cek yang dibayar kepada "Malaysian Rubber Export Promotion Council" semasa pendaftaran
Yuran penyertaan : RM 320.00 setiap perserta.
Bayaran secara tunai semasa pendaftaran
Melalui cek yang dibayar kepada "Malaysian Rubber Export Promotion Council" semasa pendaftaran
Yuran penyertaan : RM 120.00 setiap perserta.
Bayaran secara tunai semasa pendaftaran
Melalui cek yang dibayar kepada "Malaysian Rubber Export Promotion Council" semasa pendaftaran
Yuran penyertaan : RM 60.00 setiap perserta.
Bayaran secara tunai semasa pendaftaran
Melalui cek yang dibayar kepada "Malaysian Rubber Export Promotion Council" semasa pendaftaran
Tiada yuran penyertaan dikenakan

Notifikasi pengesahan akan dihantar melalui e-mel


Daftar segera! Tempat adalah terhad kepada 3 orang peserta bagi setiap syarikat.