Bahasa | English | 中文 | Bahasa Lain
 
Utama > Kenali MREPC > Maklumat Korporat

Maklumat Korporat MREPC

Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia (MREPC) telah didaftarkan pada 14 April 2000 di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan untuk menjalankan promosi pasaran getah dan produk getah di pasaran dunia, terutama sekali memberikan bantuan kepada perusahaan bersaiz kecil dan sederhana (SME).

MREPC dikawalselia oleh Lembaga Pemegang Amanah yang dilantik oleh Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi.

MREPC USA telah ditubuhkan di Washington DC pada Februari 2001 sebagai pusat maklumat getah dan produk getah untuk para pengguna dan orang awam di Amerika. Pejabat ini juga berfungsi untuk menyalurkan maklumat yang tepat dan seimbang tentang produk berasaskan lateks, terutamanya sarung tangan lateks bagi menangani kebimbangan pengguna tentang produk lateks di Amerika.

Pada Ogos 2007, MREPC Eropah telah ditubuhkan sebagai pusat maklumat getah dan produk getah dari Malaysia untuk para pengguna dan orang awam di Eropah. Pejabat ini juga berfungsi untuk meningkatkan peluang-peluang perdagangan di Eropah bagi pengeluar produk getah Malaysia.

MREPC China telah ditubuhkan di Shanghai pada September 2011 untuk memudahcara eksport getah dan produk getah dari Malaysia ke China. Pejabat ini menyediakan bantuan kepada syarikat produk getah dari Malaysia yang ingin mengembangkan perniagaan mereka di China.

Nilai-nilai Teras

  • Integriti - Bersikap mulia dan mematuhi prinsip-prinsip beretika
  • Kebolehsesuaian - Sentiasa fleksibel dan menyesuaikan diri mengikut keadaan semasa
  • Agresif - Bersungguh-sungguh mengejar matlamat
  • Kreativiti - Membangunkan idea-idea baru dan menggunakan pendekatan yang inovatif
  • Kerjasama - Bekerjasama dan bekerja secara muhibah dengan orang lain
  • Inisiatif - Merebut peluang dan sanggup memikul tanggungjawab

Bilangan Pelawat:
Kemaskini Terakhir : 18 January 2018