ENGLISH | BAHASA
Malaysian Rubber Export Promotion Council - MREPC

Piagam Pelanggan

Sejajar dengan visi kami untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeksport utama produk getah yang berkualiti, kami berjanji untuk:


Untuk mencapai objektif-objektif ini, kami memberikan komitmen kepada pihak yang berkepentingan mengenai: